Fredagen den 25 juni.

Aktiviteter sommaren 2021

2021 års hålltider

Årsmöte18 juli kl 18
Arbets- och städdag vid Mångsjön23 juli kl 14

Majstångsresning 2021 ställs in !

På grund av det osäkra läget med "Corona" ställs majstångsresning, lekar och dans in även i år !

Även såg/fäboddagen 2021 ställs in !

Årsmöte 18 juli

Söndagen den 18 juli kl 18, hålls årsmötet i Mångbergsstugan. Kom och var med och påverka vad vi skall göra inom fäbodlaget!

Arbets- och städdag vid Mångsjön 23 juli

Fredagen den 23 juli kl 14 träffas intresserade för städning av bad- och båtplatsen vid Mångsjön. För att förhindra att Mångsjön växer igen vid utloppet behöver vassen slås av. Ta med egna redskap.
Arbetet avslutas med knytkaffe.

Klippning och tillsyn vid området vid dammen

För skötseln av området kring dammen har fäboden delats in i tre delar, där respektive del tar ansvar för området under ett år.
År 2021 är det del 3, norra delen av fäboden (gränsen går vid Holenvägen), med Ebba Lindström som samordnar.
År 2022 är det del 1, södra delen av fäboden, med Ninni Mårtensson som samordnare.
År 2023 är det del 2, området kring Holenvägen inklusive Tomtvägen, med Göran Höglund som samordnare.

Principen är att en del av fäboden tar ansvar för skötseln av området kring dammen.

Den del av fäboden, som ett år är ansvarig för klippningen av gräset vid dammen, ansvarar under samma år även för allmän tillsyn av området. Observera att spegeldammen behöver tappas ur och rensas varje år.

För att det skall se prydligt ut är det också mycket viktigt att kanterna mot bl a dansbanan, majstången, grillplatsen, bänkarna vid dammen, badbryggan och dammkonstruktionerna klipps med trimmer.

I ansvaret ingår också att se till att utrustningen, dvs gräsklippare och trimmer, är OK inför nästa år.


Just nu

    klart.seCopyright © 2008-2009, Mångbergs & Holens fäbodlag

Förslag eller synpunkter? Kontakta sajtansvariga Anders Bond eller Mats Seyffarth. Bilder tages tacksamt emot via mail till samma adress.
Den här sidan använder cookies för medlemsinloggningen.