Onsdagen den 25 november.

Aktiviteter sommaren 2020

2020 års hålltider

Arbets- och städdag vid dammen23 maj kl 10
Ingen nedtagning av majstången i år !----
Bindning av tångan och kransarna utgår p.g.a. Corona----
Majstångsresning tgår p.g.a. Corona----
Såg- och fäboddag utgår p.g.a. Corona----
Årsmöte utomhus på dansbanan, se not nedan ! 12 juli kl 18
Arbets- och städdag vid Mångsjön17 juli kl 14

Majstångsresning 11 juli

På grund av "Corona" ställs majstångsresning, lekar och dans in i år !

Såg- och fäboddag 12 juli

Även såg/fäboddagen ställs in på grund av "Corona" !


För information om renovering av sågen, se
Slutrapport renovering ränna m m".

Årsmöte 12 juli

Årsmötet ska hållas utomhus på dansbanan, söndag 12 juli klocka 18.00 !

Arbets- och städdag vid Mångsjön 17 juli

Fredagen den 17 juli kl 14 träffas intresserade för städning av bad- och båtplatsen vid Mångsjön. För att förhindra att Mångsjön växer igen vid utloppet behöver vassen slås av. Ta med egna redskap. Arbetet avslutas med knytkaffe.

Helikopterflygning 2020

Helinord AB erbjuder tisdag den 7 juli kl 16:00
rundturflygning med helikopter
med utgånspunkt ifrån byn.(Bonds äng intill dammen)
Ingen platsbokning krävs. Fotografering tillåten !

Observera! Helikopterflygningen sker helt och hållet på Helinords initiativ och ansvar. Fäbodlaget tar inget som helst ansvar för t ex smittorisk.
Styrelsen för Mångbergs och Holens Fäbodlag

Klippning och tillsyn vid området vid dammen

För skötseln av området kring dammen har fäboden delats in i tre delar, där respektive del tar ansvar för området under ett år.
År 2020 är det del 2, området kring Holenvägen inklusive Tomtvägen, med Göran Höglund som samordnare.
År 2021 är det del 3, norra delen av fäboden (gränsen går vid Holenvägen), med Ebba Lindström som samordnar.
År 2022 är det del 1, södra delen av fäboden, med Ninni Mårtensson som samordnare.
Områdesgränserna finns markerade på belägenhetskartan.

Principen är att en del av fäboden tar ansvar för skötseln av området kring dammen.

Den del av fäboden, som ett år är ansvarig för klippningen av gräset vid dammen, ansvarar under samma år även för allmän tillsyn av området. Observera att spegeldammen behöver tappas ur och rensas varje år.

För att det skall se prydligt ut är det också mycket viktigt att kanterna mot bl a dansbanan, majstången, grillplatsen, bänkarna vid dammen, badbryggan och dammkonstruktionerna klipps med trimmer.

I ansvaret ingår också att se till att utrustningen, dvs gräsklippare och trimmer, är OK inför nästa år.


Just nu

    klart.seCopyright © 2008-2009, Mångbergs & Holens fäbodlag

Förslag eller synpunkter? Kontakta sajtansvariga Anders Bond eller Mats Seyffarth. Bilder tages tacksamt emot via mail till samma adress.
Den här sidan använder cookies för medlemsinloggningen.