Måndagen den 25 juni.

Fäbodlagets styrelse

2016-2017

Ordförande: Glädje Per-Olov Olsson
tel hem: 0250-166 50
tel mobil: 070-279 62 07

Vice ordförande: Mats Seyffarth
tel mobil: 070-826 36 00

Kassör: Eva Folkesson
tel hem: 0250-138 40
tel mobil: 070-575 31 27

Sekreterare: Håkan Bond
tel hem: 08-580 124 12, tel Mångberg: 0250-213 14
tel mobil: 070-320 92 04

Ledamot: Börje Andersson
tel hem: 0250-380 25
tel mobil: 070-377 39 90

Ledamot: Magnus Andersson
tel mobil: 070-676 35 61

Ledamot: Håkan Axelsson
tel hem: 023-338 98, tel Mångberg: 0250-213 57
tel mobil: 070-676 35 61


Valberedning

Karin Juhlin-Ericsson, sammankallande

Ulf Edvardsson
Carina Lindström


Just nu

    klart.seCopyright © 2008-2009, Mångbergs & Holens fäbodlag

Förslag eller synpunkter? Kontakta sajtansvariga Anders Bond eller Mats Seyffarth. Bilder tages tacksamt emot via mail till samma adress.
Den här sidan använder cookies för medlemsinloggningen.